fbpx

KO MOЖЕ ДА КОНКУРИШЕ ЗА УПИС НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ?
У прву годину основних академских студија могу да се упишу кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

КОЈИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СУ ВАМ НА РАСПОЛАГАЊУ?
Кандидатима се приликом пријаве омогућује избор опредељивањем за један од два студијска програма:

  • студијски програм за образовање учитеља и
  • студијски програм за образовање васпитача.

 

ГДЕ МОЖЕТЕ ДА СТУДИРАТЕ?
Можете да студирате у престоници Србије – Београду или у једном од два одељења (Вршцу или Новом Пазару).
У одељењима тренутно постоји програм за образовање учитеља. Планирамо да се и у Новом Пазару покрене програм за образовање васпитача

ДВА КОРАКА ЗА ПРИЈЕМ НА УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОВЕРА СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА

Због специфичности рада са децом предшколског и млађег основношколског узраста, васпитачи и учитељи морају да имају добро развијене говорне, музичке и физичке способности. Због тога сви кандидати, на оба студијска програма, полажу испит за проверу говорних, музичких и физичких склоности и способности.

Испит се састоји од:

1) Провере говорних склоности и способности кандидата (артикулација гласова, разложно читање и акцентовање текста);

2) Провере музичких склоности и способности кандидата (певање песме по слободном избору, репродуковање запамћених мелодијских и ритмичких мотива);

3) Провере општег телесног статуса и кретних склоности и способности појединих делова тела. Кандидати који не задовоље на овој провери губе право на полагање класификационог испита.

  1. КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Кандидати који задовоље на провери склоности и способности полажу класификациони испит који се састоји из два дела:

1) Теста из српског језика и књижевности који обухвата садржаје овог предмета према наставном програму гимназије

2) Теста из опште културе и информисаности којим кандидати треба да покажу опште знање из културе и информисаности.

Резултат који кандидат постиже на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

Врста знања и способности које се проверавају при упису одговарају природи студијског програма и начин те провере одговара карактеру студијског програма и објављују се у конкурсу.

ШТА ВАМ МОЖЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА?

Учитељски факултет организује припрему за полагање класификационог испита и проверу способности и склоности кандидата.

Припремна настава за полагање класификационог испита има два сегмента:

  • Припрема настава из српског језика и књижевности (време одржавања: фебруар-мај),
  • Припремна настава из опште културе и информисаности (време одржавања: друга половина маја).

Кандидати имају и могућност полагања пробног теста крајем маја. Тако можете проверити тренутни ниво својих знања и сагледати шта треба боље да савладате.

Такође, организују се почетком јуна и припремна активности за проверу говорних, музичких и физичких склоности и способности.

Тачни датуми за све наведене активности биће објављени на овој интернет страници.

УПИС КАНДИДАТА – КАКО СЕ ДОБИЈА КОНЧАН БРОЈ БОДОВА?

Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се на основу ранг листа које се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима – општи успех из средње школе (40 бодова) и резултат постигнут на класификационом испиту (60 бодова). Кандидат може освојити највише 100 бодова.

КАКО ДО БУЏЕТСКОГ ФИНАНСИРАЊА?

Факултет утврђује ранг листе за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно суфинансирају своје школовање.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листама до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, одређеног Конкурсом, а има више од 51 бода.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на ранг листама налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, одређеног Конкурсом, а има више од 30 бодова.

Архива тестова са пријемних испита