fbpx

Драге будуће колеге,

 Част нам је и задовољство да вам представимо део студентске заједнице који ће бити ту за вас од самог уписа на факултет!

Студенти имају два тела која их престављају, заступају њихове интересе и помажу у решавању и превазилажењу свих питања и дилема, а то су студент продекан и Студентски парламент.

  • Студентски парламент је тело које заступа интересе студената свог Факултета, организује студентски живот на Факултету организујући различите врсте активности, пројеката и путовања.

Парламент броји укупно 17 чланова, студенте оба смера, са сваке године студија. Посланици у Парламенту су студенти који наставу похађају на матичном Факултету и у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару. Изборе за чланство у Студентском парламенту расписује председник Студентског парламента најмање једном годишње.

Парламент делегира једног студента Факултета у Студентски парламент Универзитета у Београду, који заступа интересе студената свог Факултета на нивоу Универзитета, делегира четири студента у Савет Факултета, по два члана у Одбор за Културну, уметничку, јавну и спортску делатност Факултета и Одбор за организовање годишњег Научног скупа на Факултету. 

Седнице Парламента се одвијају једном месечно, а по потреби и чешће. На њима се   планирају и организују студентске ваннаставне активности попут хуманитарних дешавања, путовања, акција… Износе се и решавају текући проблеми студената и на тај начин се трудимо да, у сарадњи са Деканатом факултета и професорима, унапредимо услове студирања.

  • Студент продекан је представник студената који, као члан Деканског колегијума, представља спону између студената и руководства Факултета. Студент продекан присуствује седницама Наставно-научног већа, Савета и Колегијума методичара, активно се укључује у питања која се тичу студената, сарађује са осталим продеканима на нивоу Универзитета, као и са студентима продеканима на осталим учитељским факултетима у Србији, координира рад студентских организација и Студентског парламента.

Као будући бруцоши, важно је да знате да су Парламенту увек потребни преставници прве године како бисмо могли да остваримо што бољу комуникацију и помогнемо вам у вези са свим питањима и дилемама са којима ћете се у почетку, вероватно сусретати.

Комуникација са колегама:

Досадашња комуникација са колегама је веома успешна. У време пандемије решили смо да проширимо канале комуникације како бисмо колегама олакшали приступачност и видљивост ка свим обавештењима и информацијама. Тако је настао званични Инстаграм налог Студентског парламента, који је приширио и омогућио непосредну комуникацију са колегама. На њему се налазе све информације и занимљивости о досадашњем раду Парламента, које можете погледати кликом на: @sutdentskiparlament_uf

 Комуникација се одвија путем и-мејл адреса Студентског парламента и студента продекана, на друштвеној мрежи Инстаграм, као и на групама студената на Фејсбуку у оквиру једне генерације.

Уколико имате питања за Студентски парламент или студента продекана, можете нам писати:

 Будите слободни да нам пишете, ту смо за вас!