fbpx

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉAНА ПИТАЊА О ПРИЈЕМНИМ ИСПИТУ И УПИСУ НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА

Да ли постоје дани отворених врата Факултета?

Дани отворена врата Факултета организују се два пута годишње –  једном у зимском и једном у летњем семестру. Тачан датум и време се благовремено објављују на сајту и друштвеним мрежама Факултета.

 

Где се може пронаћи Информатор о упису студената?

Информатор о упису се може наћи:

  • На сајту Факултета (садржи основне информације о упису и тестове са прошлогодишњих пријемних испита без тестова са пријемних испита одржаних последње две године);
  • У скриптарници Факултета (садржи основне информације о упису и тестове са прошлогодишњих пријемних испита укључујући и тестове са пријемних испита одржаних последње две године).

 

Где се могу сазнати информације о пријемном испиту и упису на прву годину студија?

Текст Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години биће доступан на сајту и друштвеним мрежама Факултета након одлуке Ректората Универзитета у Београду.

 

Да ли постоји збирка тестова са прошлогодишњих пријемних испита?

Не постоји посебна литература за припремање пријемног испита. У обзир долазе садржаји – питања из српског језика и књижевности градива из средње школе гимназијског типа. На сајту Факултета могу се пронаћи примери пријемних испита из последњих неколико година који кандидатима могу послужити у припреми.

 

Када почиње припремна настава?

Припремна настава за упис у школску 2022/2023. годину почеће у марту 2022. године. Информације о припремној настави биће благовремено постављене на сајту и друштвеним мрежама Факултета.

Да ли ће резултати пробног пријемног испита бити објављени на сајту Факултета?

Тачни одговори и анализа резултата реализује се одмах након одржавања пробног пријемног испита како би кандидати били усмерени на евентуалне пропусте и како би их предупредили до званичног пријемног испита.

 

Где се узима пријавни лист?

Пријавни лист се може преузети на шалтеру Студентске службе.

 

Да ли кандидат може  да конкурише на оба смера и када се доноси коначна одлука о смеру?

Студенти могу конкурисати на оба студијска програма. У том случају, њихова имена ће се наћи на обе коначне листе. Након тога кандидат доноси одлуку на који студијски програм ће се уписати.

 

Како изгледа пријемни испит?

Пријемни испит се састоји из два дела:

  • Провера говорних, музичких и физичких склоности и способности (елиминационог карактера) и
  • Тестови из српског језика и књижевности, као и опште културе и информисаности (оба теста бодују се са по 30 поена, укупно 60).

 

У чему се састоји провера музичких и физичких способности?

Провера музичких склоности и способности кандидата подразумева проверу ритма, такта и гласа (певање дечје песме по сопственом избору, репродуковање запамћених мелодијских и ритмичких мотива).

Провера физичких склоности и способности подразумева проверу општег телесног статуса и кретних способности појединих делова тела. У питању је полигон различитих вежби (колут напред/назад, ходање по греди, вођење лопте, прескакање вијаче и др).

 

 

Да ли је онлајн пријава за полагање пријемног испита довољна или је потребно да се дође и лично на Факултет?

Обавештењем о могућности онлајн пријаве није предвиђено и додатно пријављивање и на Факултету.

 

Да ли је на упис потребно донети оригинална документа или оверене копије?

Уколико конкурсом није другачије предвиђено, предају се копије документације. Оригинална документа се доносе на увид.

 

Да ли су будући студенти у обавези да на упис дођу лично?

Лично присуство на упису није обавезно.

 

Да ли се документа могу предати и у Вршцу?

У првом уписном року документа се предају у наставним одељењима за оне студенте који су тамо полагали пријемни испит.

 

У којој згради се одвија настава у првој години?

У првој години студија настава се већински одвија у згради у Љутице Богдана 46.

 

Када почиње настава у првом семестру за прву годину?

Календар рада у зимском семестру школске 2022/2023. биће благовремено постављен на сајт Факултета.