fbpx

ПРОБНИ ТЕСТ из Српског језика и књижевности и Опште кулутре и информисаности

За све полазнике припремне наставе из Српског језика и књижевности и из Опште културе и информисаности биће организовано полагање пробног теста из Српског језика и књижевности и Опште културе и информисаности.

Пробни тест ће се одржати у згради Учитељског факулетета, ул. Краљице Наталије 43 (Свечана сала, први спрат) по следећем распореду:

27. маја 2023. године у 10.00 чсаова пробни тест из Српског језика и књижевности,
27. маја 2023. године у 12.00 часова пробни тест из Опште културе и информисаности.

Кандидати који нису похађали припремну наставу могу полагати пробни тест. Уколико желе да полажу један или оба теста, треба да уплате 500,00 динара по тесту, односно 1.000,00 динара укупно на текући рачун Учитељског факултета: 840190666626 , модел 97, позив на број 31222023.

Примерак уплатнице доставити Студентској служби, ул. Краљице Наталије 43, најкасније до петка 26. маја 2023. године до 13.00 часова или путем мејла
suzana.bura@uf.bg.ac.rs
.

Студентска служба
Учитељског факултета у Београду