fbpx

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Пријем полазника припремне наставе из Музичких склоности и способности  за упис у школску 2023/2024. годину обавиће се у понедељак, 12. јуна 2023. године у 09.00 часова у учионици 23 (први спрат)  Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.

Деканат Учитељског факултета

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МУЗИЧКЕ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
Распоред по групама >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Пријем полазника припремне наставе из Физичких склоности и способности  за упис у школску 2023/2024. годину обавиће се у суботу 03. 06. и недељу  04. 06. 2023. године са почетком у 10.00 часова, сала за физичко (приземље) Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.

Моле се кадидати да са собом понесу опрему за физичко васпитање.

 

Деканат Учитељског факултета

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИЧКЕ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
Распоред по групама >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Пријем полазника припремне наставе из Српског језика и књижевности за упис у школску 2023/2024. годину обавиће се у суботу, 11. марта 2023. године у 10.00 часова у свечаној сали (први спрат) Учитељског факултета у Београду, Краљице Наталије 43.

Након тога настава ће се обавити по распореду.

Деканат Учитељског факултета

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТ
Распоред по групама >>>

Учитељски факултет у Београду има Студијски програм за обрaзовање учитеља и Студијски програм за образовање васпитача. На Факултету су акредитовани програми основних, мастер и докторских студија. Школовање траје 8+2 семестра по новим студијским програмима којима се обезбеђују теоријска и практична знања неопходна за обављање учитељског и васпитачког позива.
Током студија, студенти стичу професионалне компетенције у области планирања, организовања, реализовања и вредновања образовног и васпитног процеса, као и у области комуникације, решавања проблема у разреду и разумевања потреба деце. Велика пажња поклања се професионалној пракси, односно боравку и раду у предшколским установама и основним школама током студирања.
Наставни планови Факултета усклађени су са болоњским процесом и Законом о високом образовању тако да студенти на оба смера већ сада знају читав процес свог образовања. Планови, помоћу одређених модула, пружају могућност за блага усмерења током
студија.

За младе људе који се школују да раде са децом веома је важан и амбијент у којем стичу своја стручна знања и компетенције. Зато се на Учитељском факултету, смештеном у центру Београда, пуно улаже у опрему простора, учионица и кабинета. Студентима стоје на располагању изузетно добро опремљена библиотека, читаоница, интернет клуб, компјутерска лабораторија и студентски клуб. На Факултету, студенти имају могућност ангажовања у разним културно-уметничким активностима (хор, студентско позориште, камерна музика, етно-група, оркестар итд.) и спортским такмичењима.

Припрема за пријемни испит

Сви кандидати који конкуришу за упис полажу проверу говорних, музичких и физичких склоности и способности (која је елиминаторног карактера) и пријемни испит/тестове из српског језика и књижевности и опште културе. За кандидате за упис на оба студијска програма – за образовање учитеља и образовање васпитача организована је припремна настава из свих потребних области за пријемни испит, као и пробни пријемни испит који је укључен у цену.

Српски језик и књижевност

Припремна настава има за циљ да кандидате додатно оспособи за проверу говорних склоности и способности и полагање пријемног испита, као и да их упути у начин полагања. Настава из говорне културе, граматике и књижевности реализоваће се кроз 32 часа, у групама до 20 кандидата. Настава ће се одржавати суботом, почев од 11. марта 2023. године (остали датуми одржавања: 18. март; 25. март; 1. април; 8. април; 22. април; 29. април; 13. мај), а цена припреме је 17.000,00 динара.
Пробни тест одржаће се у суботу 27. маја 2023. године.

Општа култура и информисаност

Припремна настава има за циљ да кандидатима представи садржаје релевантне за полагање пријемног испита и да их упути у начин полагања испита. Настава ће се реализовати кроз 10 часова у групама од 40 кандидата, суботом и недељом, 20. и 21. маја 2023. године, а цена је 7.000,00 динара.
Пробни тест одржаће се у суботу 27. маја 2023. године.

Физичке склоности и способности

Припремна настава има за циљ да кандидате упути у начин полагања испита провере физичких склоности и способности, да се представе и увежбају садржаји релевантни за процену физичких склоности и способности (спортско-техничко образовање, статичке и динамичке равнотеже тела, атлетика, гимнастика и ритмичка гимнастика). Настава се одвија уциклусу од 6 часова у групама од 25 кандидата и то 3. и 4. јуна 2023. године по утврђеном распореду.
Цена припреме је 6.000,00 динара.

Музичке склоности и способности

Припремна настава има за циљ да кандидате упути у начин полагања испита провере музичких склоности и способности, да се представе и увежбају садржаји релевантни за процену музичких склоности и способности (учење и певање песама – избор из дечје музичке литературе и слушни тестови – препознавање и репродуковање ритмичких и мелодијских мотива). Настава се одвија у циклусу од 6 часова у групама од 20 кандидата од 12. до 16. јуна 2023. године по утврђеном распореду, а цена је 6.000,00 динара.
Уплате се врше на текући рачун: 840-1906666-26, модел 97, позив на број 2923.

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве за припремну наставу Студентској служби сваког радног дана од 11 до 13 часова (информације телефоном на број 011/2683-952 сваког радног дана у времену од 10 до 11 часова):

• до 10. марта , за наставу из српског језика и књижевности;
• до 19. маја, за наставу из опште културе и информи-саности;
• до 2. јуна, за наставу физичких способности;
• до 9. јуна, за наставу музичких способности.